wiadomości

Jeśli chcesz podzielić się wartościową informacją z użytkownikami portalu przeslij wiadomości na adres
maparciwn@gmail.com

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju udostępniło wzory dokumentów związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Resort opublikował następujące dokumenty:

 • ważne terminy dotyczące przekształcenia użytkowania wieczystego,
 • wzór zaświadczenia o przekształceniu,
 • oświadczenie przedsiębiorcy, że nieruchomość jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej,
 • wniosek o wydanie zaświadczenia (4 miesiące)
 • wniosek o wydanie zaświadczenia uzasadniony szczególną potrzebą (1 miesiąc)
 • zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty.

Wzory te opublikowano w związku z obowiązującą od nowego roku ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, która rozpoczyna likwidację użytkowania wieczystego. Na początek z mocy ustawy użytkowanie wieczyste przekształcane jest we własność dla gruntów pod budynkami mieszkalnymi, na przykład blokami i domami jednorodzinnymi.

Co trzeba zrobić?

Jak wyjaśnia MIiR, w związku z tymi zmianami obywatele nie muszą składać żadnych wniosków – użytkownik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające przekształcenie. Wyśle je wójt/burmistrz/prezydent miasta, albo starosta, albo dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, albo dyrektor oddziału regionalnego Agencji Mienia Wojskowego. Urząd ma na to 12 miesięcy od przekształcenia.

Na wniosek zaświadczenie można otrzymać w ciągu 4 miesięcy albo w ciągu 30 dni (jeśli wniosek jest uzasadniony np. sprzedażą mieszkania albo potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu). Takie samo zaświadczenie otrzyma z urzędu sąd rejonowy (wydział Ksiąg Wieczystych) i dokona wpisu własności. Wpis dotyczący własności do księgi wieczystej jest wolny od opłat.

Więcej szczegółowych informacji znajdziesz na stronie MIiR

POBIERZ WZORY DOKUMENTÓW

źródło: geoforum.pl

19 grudnia w Dzienniku Ustaw (poz. 2363) ukazał się nowy jednolity tekst ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości.

Uwzględnia on zmiany wprowadzone:

 • ustawą z 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz.U. poz. 1984 oraz z 2017 r. poz. 2161),
 • ustawą z 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 756),
 • ustawą z 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. poz. 1496),
 • ustawą z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. poz. 1716)oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 22 listopada 2018 r.
źródło: geoforum.pl

Dostępna poprzez repozytorium GIS Support: http://qgis.gis-support.pl/plugins.xml wtyczka ULDK GUGiK-beta umożliwia wprowadzenia parametrów wyszukiwanej działki ewidencyjnej (województwo, powiat, gmina, obręb, numer działki) i jej wyszukanie w programie QGIS.
Wprowadzone paramenty zostaną wysłane do API ULDK administrowanej przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. W odpowiedzi zostanie zwrócona i wyświetlona geometria działki katastralnej. Źródłem danych są powiatowe usługi udostępniania danych przestrzennych (dla ok. 150 powiatów; stan na grudzień 2018). Dla reszty powiatów są to dane LPIS, które sukcesywnie są wypierane przez usługi powiatowe. Usługa ULDK jest zabezpieczona przed nadmiernym pobieraniem działek ewidencyjnych i jej działanie może być zablokowane przez system GUGiK. Wtyczka powstała podczas realizacji projektu Geo4Work realizowanego wspólnie przez GIS Support wraz z Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej.

Obecna wersja wtyczki jest wtyczką testową, mogą pojawić się błędy, o których prosimy nas informować (wsparcie@gis-support.pl)

W celu pobrania wtyczki i poprawnego jej użycia:

 1. Dodaj repozytorium GIS Support do QGIS
 2. Wyszukaj wtyczkę w Menadżerze Wtyczek (Wtyczki -> zarządzanie wtyczkami)
 3. Uruchom wtyczkę klikając w ikonę.
 4. Szukaj i pobieraj działki!


źródło: gis-support.pl

13 grudnia osiągnięto komplet 380 powiatowych usług WMS włączonych do zbiorczej usługi Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów (KIEG), które można wyświetlać na Geoportal.gov.pl

Usługa KIEG jest źródłem danych dla jednej z podstawowych warstw w krajowym serwisie Geoportal.gov.pl, tj. warstwy „Ewidencja gruntów i budynków”. Mapa jednostek włączonych do usługi KIEG została przedstawiona na ilustracji poniżej. W powiatach oznaczonych jaśniejszym kolorem mogą występować rejony, w których brak jest danych powiatowych w postaci numerycznej. Obszary te są uzupełnione danymi z wektoryzacji map ewidencyjnych wykonanej przez ARIMR w ramach tworzenia systemu identyfikacji działek rolnych (LPIS).


źródło: geoportal.gov.pl

Na Mapach Google można już oglądać panoramy Street View polskich miast wykonane w 2017 r. i 2018 r. Nowe zdjęcia wykonano m. in. w Krakowie, Trójmieście, Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu, Białymstoku, Toruniu, Bydgoszczy, Olsztynie, Katowicach i Warszawie.

Przeglądając zdjęcia warto skorzystać z funkcji cofania w czasie, która dostępna jest w komputerowej wersji Map Google. Pozwala ona obejrzeć zdjęcia tych samych miejsc z 2018, 2017, 2014, a czasem i 2011 roku. Aby jej użyć należy kliknąć w ikonę zegara w lewy górnym rogu zdjęcia.


źródło zdjęcia: Street Veiw
źródło wiadomości: gisplay.pl

Likwidacja studium uwarunkowań, wprowadzenie dwóch rodzajów miejscowych planów oraz tzw. normatywu urbanistycznego i żółtej kartki – to założenia zmian w prawie, do których dotarła „Rzeczpospolita

Przeczytaj więcej pod poniższym linkiem

źródło: Rzeczpospolita

W module "Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości" stołecznyego geoportalu opublikowane zostały mapy średnich cen transakcyjnych lokali mieszkalnych dla roku 2017. Mapy zostały wykonane dla rynku pierwotnego oraz wtórnego


źródło: geoportal Warszawy

W module RCiWN można też sprawdzić rozkład cen transakcyjnych lokali mieszkalnych z rynku pierwotnego i wtórnego na tle dzielnic Warszawy we wcześniejszych latach (od 2010 r.).

źródło: geoforum.pl

26 listopada w Dzienniku Ustaw (poz. 2204) ukazał się jednolity tekst ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Uwzględnia on zmiany wprowadzone w tym akcie przez ustawy:

 • z 14 grudnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2018 r. poz. 50),
 • z 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz.U. poz. 650),
 • z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz. 1000),
 • z 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz.U. poz. 1089),
 • z 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1669),
 • z 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. poz. 1496),
 • z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1693),
 • z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. poz. 1716).
źródło: geoforum.pl

Od 19 listopada na Geoportal.gov.pl dostępna jest trójwymiarowa wersja rządowego serwisu mapowego. Na początek możemy w niej przeglądać modele 3D budynków.


Aby uruchomić Geoportal 3D, nie potrzeba instalować żadnych programów czy wtyczek – wystarczy przeglądarka internetowa w odpowiedniej wersji. Oprócz samej wizualizacji trójwymiarowych danych serwis pozwala również na przeprowadzenie analizy zacienienia, tj. wygenerowanie cienia rzucanego przez zabudowę dla zadanego dnia i godziny.

Zarówno Geoportal 3D, jak i modele 3D budynków przygotowano w ramach projektu Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej (CAPAP), którego realizacja formalnie zakończyła się 15 listopada br. Modele opracowano w szczegółowości LoD 2 wg standardu CityGML na podstawie danych z lotniczego skanowania kraju oraz obrysów budynków pochodzących z bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k).

Przypomnieć należy, że początkowo dane te miały pokrywać cały kraj, jednak wskutek problemów z rozstrzyganiem przetargów ostatecznie powstały tylko dla 10 województw ze wschodniej części Polski (warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego). Jak jednak wynika z wielokrotnych zapewnień GUGiK-u, Urząd dąży do tego, by pozyskać środki nie tylko na opracowanie modeli 3D dla reszty kraju, ale także na systematyczną aktualizację tego opracowania.

Jak wynika z testu redakcji geoforum.pl, na razie w Geoportalu 3D można przeglądać modele 3D tylko dla wybranych części wspomnianych 10 województw. Nie udostępniono ich chociażby dla obszaru Warszawy, choć można je przeglądać np. dla: Lublina, Zamościa, Bydgoszczy, Torunia, Rybnika, Katowic, Olsztyna, Przemyśla, Rzeszowa czy Radomia. Do wymienionych lokalizacji można łatwo przejść poprzez narzędzie „Zakładki przestrzenne”.

Przeglądając te modele, można jednak dostrzec brak pojedynczych budynków. Oprócz aktualności danych źródłowych przyczyną może być niewystarczające wzajemne pokrycie baz ISOK oraz BDOT10k. Jak można było usłyszeć podczas tegorocznej konferencji „Krakowskie Spotkania z INSPIRE”, problem ten uniemożliwił zamodelowanie około 10% budynków.
źródło: geoforum.pl

Od nowego roku czeka nas podwyżka opłat za dane RCiWN, które są częścią Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Nowe stawki opublikowano właśnie w „Monitorze Polskim” w obwieszczeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z 22 października 2018 r. ws. ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.


Nowelizacja Prawa geodezyjnego i kartograficznego obowiązująca od 12 lipca 2014 r.wprowadziła coroczną waloryzację stawek opłat za materiały z PZGiK. Odpowiada ona „wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki te są waloryzowane, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego”. W 2018 r ceny wzrosły o 1,9%, natomiast w nadchodzącym 2019 r. ceny wzrosną o 1,6%.

źródło: Monitor Polski

W wyniku współpracy pomiędzy Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii a Ministerstwem Sprawiedliwości odpowiedzialnym za serwis Elektroniczne Księgi Wieczyste od dzisiaj po kliknięciu w identyfikator działki ewidencyjnej podany w EKW następuje bezpośrednie przekierowanie do serwisu geoportal.gov.pl, który jest wykadrowany na widoku tej działki. Jest to jedno z pierwszych zastosowań niedawno uruchomionej funkcji linkowania do działki w geoportalu.

Wystarczy, że w KW wpisany będzie poprawny identyfikator działki, a po jednym kliknięciu, bez konieczności zaawansowanej znajomości systemów informacji przestrzennej będziemy mogli zapoznać się z położeniem i otoczeniem działki w Geoportalu Krajowym, gdzie można zobaczyć działkę na tle ortofotomapy, siatki ulic i adresów oraz innych warstw, takich jak mapa obszarów chronionych, czy obszary zagrożenia powodziowego.źródło: geoportal.gov.pl

QGIS, czyli najpopularniejsza otwarta i darmowa desktopowa aplikacja GIS, dostępna jest już w wersji 3.4 Madeira (LTR - wydanie długoterminowe).

To bardzo dobra wiadomosć dla wszystkich, którzy pracują z danymi posiadającymi odniesienie przestrzenne takimi jak informacje z RCiWN. QGIS umożliwia wczytanie, przetwarzanie, analizowanie oraz wizualizację danych z RCiWN oraz innych źródeł takich jak EGiB, GESUT, OSM czy też dzięki wykorzystaniu usług sieciowych danych z geoportali szczebla krajowego.

QGIS 3.4 to program na którym będę pokazywał Państwu w sekcji kurs geomatyki (GIS) w jaki sposób wczytać, a następnie analizować dane z RCiWN. Tutaj należy się małe słowo wyjaśnienia dlaczego kurs jeszcze nie powstał. Mianowicie czekałem z pracą nad filmami instruktarzowymi do tej właśnie pory, czyli do najnowszego wydania długoterminowego QGIS 3.4. Wersja ta posiada zoptymalizowane algorytmy oraz nowe funkcjonalności w stosunku do QGIS 2.18, który jest starą wersją długoterminową.
Proszę spodziewać się w ciągu najbliższych tygodni pierwszych filmików kursu geomatyki (GIS)

źródło: qgis.org

W serwisie geoportal.gov.pl w sekcji „Dane innych instytucji” została podłączona nowa grupa usług „Narodowy Instytut Dziedzictwa”.

Dzięki niej na Geoportalu można zobaczyć:
 • Archeologiczne Zdjęcie Polski – usługa umożliwiająca przeglądanie sekcji arkuszy Archeologicznego Zdjęcia Polski,
 • Pomniki Historii (INSPIRE) – usługa umożliwiająca przeglądanie danych dotyczących „Pomników Historii”,
 • Rejestrowe zabytki archeologiczne (INSPIRE) – usługa umożliwiająca przeglądanie danych dotyczących „Rejestrowych Zabytków Archeologicznych”,
 • Rejestrowe zabytki nieruchome (INSPIRE) – usługa umożliwiająca przeglądanie danych dotyczących „Rejestrowych Zabytków Nieruchomych”,
 • Obiekty na liście UNESCO (INSPIRE) – usługa umożliwiająca przeglądanie danych dotyczących „Światowego Dziedzictwa UNESCO”.

Usługi publikowane są przez Narodowy Instytut Dziedzictwa i oprócz prezentacji graficznej pozwalają na identyfikację obiektów, dzięki czemu można zobaczyć również szersze informacje opisujące poszczególne obiekty.

źródło: geoportal.gov.pl

Ukazał się właśnie najnowszy numer półrocznika "PROBLEMY RYNKU NIERUCHOMOŚCI" wydawanego przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego.

W numerze:
 • Krzysztof Dmytrów, Sebastian Gnat, Sebastian Kokot Próba uwzględnienia kształtu nieruchomości gruntowych jako atrybutu w procesie zalgorytmizowanej wyceny
 • Mariusz Doszyń Ekonometryczna wersja szczecińskiego algorytmu masowej wyceny nieruchomości
 • Marta Figurska, Mirosław Bełej Teselacja jako metoda badania aktywności rynku nieruchomości
 • Janusz Dąbrowski Badania behawioralne w analizie rynku nieruchomości
 • Konrad Sarzyński, Anna Stec Suburbanizacja w krakowskim obszarze metropolitalnym na przykładzie struktury przestrzennej wybranej gminy
 • Łukasz Halik Portal mapowy o rejestrze cen i wartości nieruchomości – https://maparciwn.pl
 • Marcin Czarnecki Nieruchomości przeznaczone lub zajęte pod drogi - studium procedru określenia wartości w celu ustalenia odszkodowania lub wykupu
 • Jacek Zyga Nakłady właścicieli nieruchomości w procesie naliczania opłaty adiacenckiej z tytułu budowy elementów infrastruktury technicznej
 • Robert Zygmunt Wycena czynszu z tytułu dzierżamy nieruchomości zabudowanej wieżą radiowo-telewizyjną
 • Adam Plichta Prawne aspekty "odpowiedniego wynagrodzenia" za ustanowienie służebności przesyłu
źródło: Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego

W Dzienniku Ustaw (poz. 1945) ukazał się jednolity tekst ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Bazuje on na poprzednim jednolitym tekście tego aktu (z czerwca ubiegłego roku) oraz uwzględnia zmiany wprowadzone przez ustawy:

 • z 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. poz. 1566),
 • z 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, tzw. specustawa mieszkaniowa (Dz.U. poz. 1496),
 • z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1544).
źródło: geoforum.pl

: maparciwn@gmail.com
: 61 829 62 46