wiadomości

Jeśli chcesz podzielić się wartościową informacją z użytkownikami portalu przeslij wiadomości na adres
maparciwn@gmail.com

Od nowego roku czeka nas podwyżka opłat za dane RCiWN, które są częścią Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Nowe stawki opublikowano właśnie w „Monitorze Polskim” w obwieszczeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z 22 października 2018 r. ws. ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.


Nowelizacja Prawa geodezyjnego i kartograficznego obowiązująca od 12 lipca 2014 r.wprowadziła coroczną waloryzację stawek opłat za materiały z PZGiK. Odpowiada ona „wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki te są waloryzowane, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego”. W 2018 r ceny wzrosły o 1,9%, natomiast w nadchodzącym 2019 r. ceny wzrosną o 1,6%.

źródło: Monitor Polski

W wyniku współpracy pomiędzy Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii a Ministerstwem Sprawiedliwości odpowiedzialnym za serwis Elektroniczne Księgi Wieczyste od dzisiaj po kliknięciu w identyfikator działki ewidencyjnej podany w EKW następuje bezpośrednie przekierowanie do serwisu geoportal.gov.pl, który jest wykadrowany na widoku tej działki. Jest to jedno z pierwszych zastosowań niedawno uruchomionej funkcji linkowania do działki w geoportalu.

Wystarczy, że w KW wpisany będzie poprawny identyfikator działki, a po jednym kliknięciu, bez konieczności zaawansowanej znajomości systemów informacji przestrzennej będziemy mogli zapoznać się z położeniem i otoczeniem działki w Geoportalu Krajowym, gdzie można zobaczyć działkę na tle ortofotomapy, siatki ulic i adresów oraz innych warstw, takich jak mapa obszarów chronionych, czy obszary zagrożenia powodziowego.źródło: geoportal.gov.pl

QGIS, czyli najpopularniejsza otwarta i darmowa desktopowa aplikacja GIS, dostępna jest już w wersji 3.4 Madeira (LTR - wydanie długoterminowe).

To bardzo dobra wiadomosć dla wszystkich, którzy pracują z danymi posiadającymi odniesienie przestrzenne takimi jak informacje z RCiWN. QGIS umożliwia wczytanie, przetwarzanie, analizowanie oraz wizualizację danych z RCiWN oraz innych źródeł takich jak EGiB, GESUT, OSM czy też dzięki wykorzystaniu usług sieciowych danych z geoportali szczebla krajowego.

QGIS 3.4 to program na którym będę pokazywał Państwu w sekcji kurs geomatyki (GIS) w jaki sposób wczytać, a następnie analizować dane z RCiWN. Tutaj należy się małe słowo wyjaśnienia dlaczego kurs jeszcze nie powstał. Mianowicie czekałem z pracą nad filmami instruktarzowymi do tej właśnie pory, czyli do najnowszego wydania długoterminowego QGIS 3.4. Wersja ta posiada zoptymalizowane algorytmy oraz nowe funkcjonalności w stosunku do QGIS 2.18, który jest starą wersją długoterminową.
Proszę spodziewać się w ciągu najbliższych tygodni pierwszych filmików kursu geomatyki (GIS)

źródło: qgis.org

W serwisie geoportal.gov.pl w sekcji „Dane innych instytucji” została podłączona nowa grupa usług „Narodowy Instytut Dziedzictwa”.

Dzięki niej na Geoportalu można zobaczyć:
 • Archeologiczne Zdjęcie Polski – usługa umożliwiająca przeglądanie sekcji arkuszy Archeologicznego Zdjęcia Polski,
 • Pomniki Historii (INSPIRE) – usługa umożliwiająca przeglądanie danych dotyczących „Pomników Historii”,
 • Rejestrowe zabytki archeologiczne (INSPIRE) – usługa umożliwiająca przeglądanie danych dotyczących „Rejestrowych Zabytków Archeologicznych”,
 • Rejestrowe zabytki nieruchome (INSPIRE) – usługa umożliwiająca przeglądanie danych dotyczących „Rejestrowych Zabytków Nieruchomych”,
 • Obiekty na liście UNESCO (INSPIRE) – usługa umożliwiająca przeglądanie danych dotyczących „Światowego Dziedzictwa UNESCO”.

Usługi publikowane są przez Narodowy Instytut Dziedzictwa i oprócz prezentacji graficznej pozwalają na identyfikację obiektów, dzięki czemu można zobaczyć również szersze informacje opisujące poszczególne obiekty.

źródło: geoportal.gov.pl

Ukazał się właśnie najnowszy numer półrocznika "PROBLEMY RYNKU NIERUCHOMOŚCI" wydawanego przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego.

W numerze:
 • Krzysztof Dmytrów, Sebastian Gnat, Sebastian Kokot Próba uwzględnienia kształtu nieruchomości gruntowych jako atrybutu w procesie zalgorytmizowanej wyceny
 • Mariusz Doszyń Ekonometryczna wersja szczecińskiego algorytmu masowej wyceny nieruchomości
 • Marta Figurska, Mirosław Bełej Teselacja jako metoda badania aktywności rynku nieruchomości
 • Janusz Dąbrowski Badania behawioralne w analizie rynku nieruchomości
 • Konrad Sarzyński, Anna Stec Suburbanizacja w krakowskim obszarze metropolitalnym na przykładzie struktury przestrzennej wybranej gminy
 • Łukasz Halik Portal mapowy o rejestrze cen i wartości nieruchomości – https://maparciwn.pl
 • Marcin Czarnecki Nieruchomości przeznaczone lub zajęte pod drogi - studium procedru określenia wartości w celu ustalenia odszkodowania lub wykupu
 • Jacek Zyga Nakłady właścicieli nieruchomości w procesie naliczania opłaty adiacenckiej z tytułu budowy elementów infrastruktury technicznej
 • Robert Zygmunt Wycena czynszu z tytułu dzierżamy nieruchomości zabudowanej wieżą radiowo-telewizyjną
 • Adam Plichta Prawne aspekty "odpowiedniego wynagrodzenia" za ustanowienie służebności przesyłu
źródło: Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego

W Dzienniku Ustaw (poz. 1945) ukazał się jednolity tekst ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Bazuje on na poprzednim jednolitym tekście tego aktu (z czerwca ubiegłego roku) oraz uwzględnia zmiany wprowadzone przez ustawy:

 • z 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. poz. 1566),
 • z 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, tzw. specustawa mieszkaniowa (Dz.U. poz. 1496),
 • z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1544).
źródło: geoforum.pl

: maparciwn@gmail.com
: 61 829 62 46