kurs geomatyki (GIS)

Osoby zainteresowane mogą kontaktować się na adres maparciwn@gmail.com

: maparciwn@gmail.com
: 61 829 62 46